انجمن دندان پزشکی

پاسخ به سوالات شما

بازدید: 1056
Categories :

شما مي توانيد سوالات خود را در زمينه دندانپزشکي ترميمي از طريق ايميل انجمن ارسال فرماييد و پاسخ آن را در سايت دريافت نماييد

ادامه مطلب

انجمن متخصصين دندانپزشكی ترميمی ايران

بازدید: 2103
Categories :

در سال 1379 هيئت موسس با شركت آقاي دكتر فضل الله فرشچيان ، آقاي دكتر اسماعيل ياسيني ، آقاي دكتر ايوب پهلوان ، آقاي دكتر عبدالامير مطوريان پور ،آقاي دكتر علي اصغر علوي تشكيل گرديد

ادامه مطلب