انجمن ترمیمی

تماس با ما

بازدید: 2508
Categories :

اطلاعات تماس انجمن متخصصین دندان پزشکی ترمیمی ایران

ادامه مطلب

انجمن متخصصين دندانپزشكی ترميمی ايران

بازدید: 2103
Categories :

در سال 1379 هيئت موسس با شركت آقاي دكتر فضل الله فرشچيان ، آقاي دكتر اسماعيل ياسيني ، آقاي دكتر ايوب پهلوان ، آقاي دكتر عبدالامير مطوريان پور ،آقاي دكتر علي اصغر علوي تشكيل گرديد

ادامه مطلب