انتخابات انجمن شاخه استانهای خراسان در تاریخ ۲۴ فروردین

افراد منتخب:
رییس انجمن: دکتر علیرضا بروزی نیت
نایب رییس: دکتر محمدجواد مقدس
خزانه دار:دکتر بیتا لاچین
دبیر: دکتر حمید قنبری راد
عضو هیات مدیره:دکتر نسرین سرابی
بازرس:زهرا حسینی پور


  • کلمات کلیدی
  • ,