باسلام خدمت تمامی همکاران
برگزاری کنگره سال 95 که از نظر آمار شرکت کنندگان نسبت به سال قبل حدود 50% رشد داشت و لذا بزرگترین کنگره از زمان تشکیل انجمن محسوب گردید. از حوادث شیرینی بود که در سال گذشته اتفاق افتاد. هر چند کثرت مراجعه جهت کنگره های ترمیمی نمایانگر علاقه و اعتماد همکاران عزیز دندانپزشک به این انجمن می باشد. اما نمایانگر مسئولیت خطیر متخصصین این رشته نیز می باشد که هم وظیفه درمان و هم وظیفه آفرینش زیبایی و هم وظیفه ارتقاء سلامت اجتماعی را به عهده دارند. و این وظیفه می بایستی با تحولی که به امید خدا در سال آینده در زمینه ارائه تخصصی تر مباحث صورت می گیرد تداوم یابد.
برنامه انجمن در سال آینده برگزاری کنگره های تخصصی و با مخاطبین خاص می باشد که مباحث این رشته را با علاقه مندی عمیق و دقیق دنبال می نمایند تا بتوان پس از ارتقاء سطح عمومی مباحث ترمیمی در میان همکاران دندانپزشک به افق های تخصصی این رشته پرداخته شود و این موضوع جز به مدد همکاری و همیاری تمامی متخصصین در سراسر ایران ممکن نخواهد بود.
شروع جذب همکاری این دوستان با تشکیل شعب استانی انجمن آغاز گردیده است که باز از حوادث شیرین سال گذشته ،  تاسیس اولین شعبه استانی در اصفهان و اولین دفتر انجمن در گیلان بود که امیدواریم با تشکیل شعبه استانی در خراسان در سال بعد و به تدریج شعبات و دفاتر دیگر استانها این امر مهم تداوم یابد.
قطعا تمامی موفقیتهای حاصله برای انجمن به مدد تلاش تمامی دوستانی رقم خورده است که در تمامی دوره ها برای موفقیت این روز انجمن تلاش نموده اند و به یقین تداوم تلاش آنان با یاری و همکاری تمامی متخصصین این رشته ممکن خواهد بود که به امید خدا این همکاری در سال 96 به مبارکی ادامه خواهد داشت. در انتها فرصت را مغتنم شمرده واز طرف  نمایندگان شما  درهیئت مدیره سالی  سرشار از موفقیت و تعالی را برای انجمن ترمیمی از خدا وند متعال آرزو می نمایم.

انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران
دکتر محمد باقر رضوانی