اخبار

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده انجمن علمی متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران

بازدید: 79
Categories : اخبار

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده انجمن علمی متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران

ادامه مطلب

هجدهمین کنگره سالیانه انجمن متخصصین دندان پزشکی ترمیمی و زیبایی ایران

بازدید: 360
هجدهمین کنگره سالیانه انجمن متخصصین دندان پزشکی ترمیمی و زیبایی ایران
Categories : اخبار

هجدهمین کنگره سالیانه انجمن متخصصین دندان پزشکی ترمیمی و زیبایی ایران

ادامه مطلب

كنگره

بازدید: 300
كنگره
Categories : اخبار

كنگره " دندانپزشكى زيبايى از كامپازيت تا سراميك " از ٦ تا ٨ تير ماه ١٣٩٧

ادامه مطلب

هفدهمین کنگره

بازدید: 662
هفدهمین کنگره
Categories : اخبار

هفدهمین کنگره تخصصی انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی 10-12 آبان 1396

ادامه مطلب

انتخابات انجمن شاخه استانهای خراسان در تاریخ ۲۴ فروردین

بازدید: 695
انتخابات انجمن شاخه استانهای خراسان در تاریخ ۲۴ فروردین
Categories : اخبار

ادامه مطلب