3

فرم عضویت آنلاین

برای عضویت آنلاین در انجمن دندان پزشکی ترمیمی ایران بر روی گزینه عضویت کلیک نمایید

عضـویت

اخبار و رویدادهای مهم

انجمن متخصصين دندانپزشكي ترميمي ايران

در سال 1379 هيئت موسس با شركت آقاي دكتر فضل الله فرشچيان ، آقاي دكتر اسماعيل ياسيني ، آقاي دكتر ايوب پهلوان ، آقاي دكتر عبدالامير مطوريان پور ،آقاي دكتر علي اصغر علوي تشكيل گرديد و هيئت موسس مقدمات تشكيل انجمن متخصصين دندانپزشكي ترميمي ايران را فراهم آورد و ...

  اطلاعات بیشتر