هفدهمین کنگره تخصصی انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی 10-12 آبان 1396

3

فرم ثبت نام هفدهمین همایش ترمیمی

برای عضویت آنلاین در هفدهمین همایش ترمیمی بر روی گزینه روبرو کلیک نمایید

فرم ثبت نام

اخبار و رویدادهای مهم

انجمن متخصصين دندانپزشكي ترميمي ايران

در سال 1379 هيئت موسس با شركت آقاي دكتر فضل الله فرشچيان ، آقاي دكتر اسماعيل ياسيني ، آقاي دكتر ايوب پهلوان ، آقاي دكتر عبدالامير مطوريان پور ،آقاي دكتر علي اصغر علوي تشكيل گرديد و هيئت موسس مقدمات تشكيل انجمن متخصصين دندانپزشكي ترميمي ايران را فراهم آورد و ...

  اطلاعات بیشتر